Владимир Полеванов: Госимущество раздавали за бесценок. Александра МАЯНЦЕВА